Razpisi in Natečaji

No news available.

Novice in Srečanja

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande per il Servizio civile nazionale volontario è stato prorogato fino alle ore 14.00 del 17...

DRŽAVNA PROSTOVOLJNA CIVILNA SLUŽBA

Če imaš med 18 in 28 let, prijavi se na celoletno državno  prostovoljno civilno službo. Predvideno je mesečno...

Il Comune di Savogna d’Isonzo è stato premiato mercoledì al Castello di Udine alla prima edizione degli Energy Awards, il premio attribuito dall’APE...

Od 1. januarja dalje so vsi zabojniki za vse različne odpadke (organske, papir, jedilno olje

ipd.) na razpolago SAMO v sledečih izpostavah družbe...

OLAJŠAVE ZA NAKUP GORIVA ZA OGREVANJE

V soboto, 18. novembra 2017, Rdeči križ bo v sklopu pobude Bodimo zdravi pod pokroviteljstvom Občine Sovodnje ob Soči nudil brezplačne zdravniške...

Občane obveščamo, da na parkirišču osnovne šole v Sovodnjah ob Soči je postavljen zbiralnik za zbiranje odpadnega rastlinskega olja.

Občina Sovodnje ob Soči prireja v ponedeljek, 6. novembra, ob 18. uri v spodnji dvorani banke v Sovodnjah ob Soči na Prvomajski 120/A javno srečanje z...

Obvestila

Materiale informativo ed elenco delle attività svolte dal Servizio fitosanitario e chimico, ricerca e sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA...

SI INFORMA CHE LUNEDI' 04 NOVEMBRE L'UFFICIO TECNICO RIMARRA' CHIUSO CAUSA CONCORSO

Si informa che il Comune di Savogna d'Isonzo bandisce un concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (uno) posto di...

Dismissione raccolta CARITAS

Si comunica alla cittadinanza che nei prossimi giorni la campana gialla della CARITAS posizionata presso la palestra...

Con Ordinanza n. 35 dd. 18/09/2019 è stata predisposta la chiusura di via Britof in località Gabria a partire dal giorno 30 settembre 2019 sino al 30...

GRADNJA NOVEGA GREZNIČNEGA OMREŽJA

 

V SOVODENJSKI OBČINI

ZAPORA PRVOMAJSKE ULICE

SPOROČILO OBČANOM

Vabljeni STE na informativno...

da je bila dne 03.04.2019 s sklepom Občinskega sveta št. 18, ki je takoj izvršljiv, sprejeta varianta Splošnega občinskega prostorskega plana Občine...

 

DEŽELNA DRUŽINSKA KARTICA.Povračilo stroškov za električno energijo za leto 2018.

Obveščamo Vas, da je bilo sproženo deželno povračilo stroškov...

OBVESTILO

Zaradi tehničnih težav odvoz kosovnih odpadkov bo ponovno možen od

1. aprila dalje.