Razpisi in Natečaji

No news available.

Novice in Srečanja

Prispevek lahko prejmejo gospodinjske skupnosti, ki so imetnice Družinske kartice in izpolnjujejo pogoje (vsaj eden od staršev mora imeti stalno...

Občina sprejema prijavnice za uporabo storitve šolskega prevoza za vrtce in osnovne šole za šolsko leto 2020/2021. Prošnje je treba predložiti do 31....

S sklepom št. 67 z dne 15. 6. 2020 je Občinski odbor zmanjšal znesek drugega obroka za plačilo menze otroškega vrtca v šolskem letu 2019-2020. Drugi...

Obveščamo vas, da so storitve varstva majhnih otrok prekinjene zaradi izrednih izmer v zvezi z epidemijo COVIDa in zato ni mogoče uporabiti olajšav za...

Obveščamo vas, da se je v našem Uradu za register prebivalstva začel postopek zbiranja podpisov v okviru ljudske iniciative v zvezi z osnutkom...

Sporočamo, da bo dostop do občinskih uradov tudi v naslednjih tednih možen samo po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte ali po telefonu na...

Sporočamo, da je bil podaljšan rok za predložitev vloge za znižanje pristojbine za ravnanje z odpadki (TARI) na podlagi dohodka (ISEE). Nov rok je 31....

Sporočamo, da je bilo zaradi izrednih razmer v zvezi z epidemijo COVID-19 odrejeno podaljšanje rokov (DZ št. 5 z dne 1. aprila 2020).

Zato se roki,...

Sporočamo, da bo občinska knjižnica v Sovodnjah ponovno odprta za javnost (le za izposojo in vračilo gradiva) od ponedeljka, 11. maja 2020. Za obisk...

Na podlagi odstavkov od 12 do 18 5. člena deželnega zakona št. 24 z dne 27. decembra 2019 (Zakon o stabilnosti 2020), za spodbujanje omejevanja porabe...

Obvestila

Ricognizione delle misure economiche a sostegno dei privati e delle attività economiche produttive in seguito alle avversità atmosferiche di novembre...

Dežela Furlanija – Julijska krajina dodeljuje prispevke zasebnikom za izvedbo priključkov na javno kanalizacijsko omrežje.

Pravilnik za dodeljevanje...

Občina sprejema prijavnice za uporabo storitve šolskega prevoza za vrtce in osnovne šole za šolsko leto 2020/2021. Prošnje je treba predložiti do 31....

S sklepom št. 67 z dne 15. 6. 2020 je Občinski odbor zmanjšal znesek drugega obroka za plačilo menze otroškega vrtca v šolskem letu 2019-2020. Drugi...

SI INFORMA CHE AL SEGUENTE LINK E' POSSIBILE SCARICARE L'AVVISO E LA RELATIVA MODULISTICA RIGUARDANTE L'ISCRIZIONE AL NUOVO ALBO DEGLI OPERATORI...

Veljavnost identifikacijskih dokumentov in osebnih izkaznic v vseh pogledih iz točk c), d) in e) prvega odstavka 1. člena Uredbe predsednika republike...

Občina Sovodnje in Civilna zaščita sporočata, da sta v času izrednih
razmer zaradi virusa Covid–19 poskrbeli za pomoč šibkejšim in/ali
starejšim...

Podjetje ASUGI sporoča sledeče:

- za vse ambulantne storitve patronažne službe se je treba predhodno dogovoriti po telefonu

-  odvzem krvi bo možen...

V zvezi z zaporo odseka Prvomajske ulice od hišne številke 118 (telovadnice) sporočamo, da se bodo gradbena dela začela 28. aprila 2020.