Campagna macellazione suini a domicilio 2019/2020 - Kampanja za zakol prašičev na domu 2019/2020

Si informa che sull'Albo pretorio online del Comune è stato pubblicato l’avviso relativo alla campagna di macellazione dei suini a domicilio per uso domestico privato 2019/2020.

Obveščamo vas, da je bilo na spletni občinski oglasni deski objavljeno obvestilo v zvezi s kampanjo za zakol prašičev na domu za lastno domačo porabo 2019/2020.