OBVESTILO ZA IMETNIKE PSOV

Obvezno pobiranje pasjih iztrebkov na javnih površinah ali površinah v javni rabi

Zaradi ponavljajočih se pritožb nekaterih občanov opozarjamo imetnike psov, da v skladu s četrtim odstavkom 1. člena odredbe ministrstva za zdravje z dne 6. 8. 2013 mora kdorkoli, ki na urbanih območjih vodi pse, pobirati njihove iztrebke ter imeti s seboj ustrezen pribor za pobiranje pasjih iztrebkov.

Iz obveznosti so izvzete slepe osebe s psi vodniki.

V zvezi s tem opozarjamo, da kdor ne bo nemudoma poskrbel za odstranitev iztrebkov s cest, javnih površin ali površin v javni rabi, mu bo naložena denarna upravna kazen v skladu z 7/bis členom ZU 267/2000 v višini najmanj 25,00 EUR do največ 300,00 EUR (znesek se zmanjša za 50,00 EUR, če je plačilo opravljeno v roku 60 dni od izreka kazni ali vročitve obvestila o kršitvi).