ANPR / DRP - brezplačna spletna potrdila iz registra prebivalstva

Od 15. novembra dalje lahko občani prvič sami in brezplačno pridobijo potrdila iz registra prebivalstva na spletu.

Nova storitev državnega registra prebivalstva (Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR) Minstrstva za notranje zadeve občanom omogoča, da iz osebnega računalnika pridobijo kateregakoli od spodnjih 14-ih potrdil zase ali za družinskega člana, brez da bi bilo zanje treba zaprostiti na okencu:

 • potrdilo o rojstvu

 • potrdilo o poroki

 • o državljanstvu

 • o živetju

 • o stalnem prebivališču

 • o stalnem prebivališču v tujini (AIRE)

 • o osebnem stanju

 • o gospodinjstvu

 • o stalnem prebivališču in sobivalni skupnosti

 • o gospodinjstvu (AIRE)

 • o gospodinjstvu z izpisom sorodstvenih razmerij

 • o samskem stanu

 • potrdilo o partnerski zvezi iz registra prebivalstva

 • o registrirani zunajzakonski zvezi

Digitalna potrdila so brezplačna, zato zanje ni treba plačati upravnih taks ter so na voljo v italijanski ali slovensko-italijanski različici. Lahko se izdajo v skupni obliki (na primer podatki o državljanstvu, o živetju in stalnem prebivališču skupaj na enem potrdilu).  

Do portala se dostopa z lastno digitalno identiteto (SPID, CIE - elektronska osebna izkaznica ali CNS - državna storitvena izkaznica). V kolikor se potrdilo zahteva za družinskega člana, se prikaže seznam oseb, za katere se lahko zaprosi za potrdilo. Storitev omogoča tudi prikaz potrdila v predogled, s katerim je mogoče preveriti pravilnost podatkov ter prenos potrdila v formatu .pdf ali prejetje potrdila po epošti.  

Za več informacij: Certificati anagrafici online e gratuiti per i cittadini