DRUŽINSKA DOTA - ROK ZA SPLETNE VLOGE JE 31.12.2022

Obveščamo vas, da DZ št. 22 z dne 10. decembra 2021 - finančni bonus DOTE FAMIGLIA - oljaša družinam dostop do izobraževalnih, družabnih in rekreacijskih storitev za mladoletnike ter nudi pomoč pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja.

Ukrep je namenjen družinam z vzdrževanimi mladoletnimi otroki, ki imajo Družinsko kartico, s kazalnikom ISEE enakim ali manjšim od 30.000,00 € in prebivajo v deželi FJK najmanj 24 neprekinjenih mesecev in se lahko kombinira z zagotovljenim enkratnim in univerzalnim dodatkom, ki ga zagotavlja National Family Acr.

Spodbuda DOTE FAMIGLIA – DRUŽINSKA DOTA se bo začela izvajati v prvi polovici leta 2022, po sprejetju deželnega pravilnika.

Enkratna deželna spodbuda za otroke, rojene ali posvojene v letu 2022, ne bo aktivirana.

Več informacij na spletni strani dežele: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/news/2021_022.html