OMREŽJE ZA HITRO INTERNETNO POVEZAVO OPEN FIBER V OBČINI SOVODNJE OB SOČI JE ZAKLJUČENO

Po dograditvi omrežja in potrebnih preverjanjih je od konca julija dalje možna hitra internetna povezava za približno 400 hišnih številk preko optičnega kabla (FTTH) in za enako število uporabnikov preko mešanega sistema optičnega kabla in radiofrekvenc (FWA). Podjetje Open Fiber ne prodaja “na drobno”: njegova vloga je v tem, da oddaja dostop do omrežja vsem zainteresiranim operaterjem na prostem tržišču.

Za vzpostavitev storitve naj občan preveri kritje lastnega doma ali proizvodne dejavnosti na spletni strani www.openfiber.it, izbere poljubno tarifo in kontaktira razpoložljive operaterje za sklenitev pogodbe.

Javni razpisi predvidevajo, da se omrežje Open Fiber v t.i. “belih” conah mora prekiniti pred zasebno lastnino do največ 40 metrov razdalje. Po vlogi zasebnika za pridobitev storitve bo izbrani operater po skupnem ogledu terena določil, kako povezati hišno številko s kablom iz najbližjega telekomunikacijskega cestnega jaška, v primeru sistema FWA pa bo nameščena majhna antena-krožnik na točki, ki bo najbolj primerna za povezavo z oddajnikom.