UPORABA TELOVADNICE ZA LETO 2022

Sporočamo vam, da je občinska telovadnica v Sovodnjah ob Soči prosta ob ponedeljkih, torkih in petkih, od 21. do 22.30.
Kdor je zainteresiran za uporabo telovadnice v zgoraj nevedenih dnevih in urniku, lahko piše na: segretario@comune.savognadisonzo.go.it ali pa pokliče na: 0481 882001.

CENIK UPORABE TELOVADNICE:
- za društva s stalnim sedežem v sovodenjski občini: 12,00 EUR/ura + DDV
- za društva s sedežem izven sovodenjske občine: 17,00 EUR/ura + DDV