Civilna zaščita

Občinska ekipa prostovoljcev Civilne zaščite iz Sovodenj ob Soči

Deželni zakon št. 64 z dne 31. decembra 1986 določa, da mora vsaka Občina avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine ustanoviti občinsko ekipo prostovoljcev Civilne zaščite za pomoč ustanovam, ki se z institucionalnega vidika ukvarjajo z nesrečami, pri čemer gre poudariti, da se posegov ekipe lahko posluži samo občinska oblast oz. župan ali njegov pooblaščenec, in sicer za posege na občinski ravni, ali pa deželni odbornik za Civilno zaščito preko deželnega vodstva Civilne zaščite, ki ima sedež v Palmanovi (Ud), in sicer za posege na pokrajinski, deželni, državni in mednarodni ravni.

Danes je že splošno znano, da v primeru nastanka katerekoli naravne nesreče je nudenje prve pomoči lahko efektivno in učinkovito samo, če se posegi organizirajo na kraju nesreče, in sicer na podlagi hitre sinhornizacije med Institucijami, ki se ukvarjajo z nesrečami in Prostovoljci.

V tem pogledu sta sredi 80. let nastali specializirana Ekipa prostovoljcev za zagotavljanje protipožarne varnosti (A.I.B. - Volontari Antincendio Boschivo) ter Tehnična in logistična ekipa (T.L. - Tecnico/Logistica), ki danes skupaj sestavljata občinsko ekipo prostovoljcev Civilne zaščite iz Sovodenj ob Soči.

Ekipa je v številnih letih delovanja ter ob nastanku naravnih nesreč, ki so si sledile v tem času, dokazala svojo profesionalnost in zmožnost takojšnjega posega za zaščito ozemlja in ohranjanje celovitosti vseh obstoječih premičnin in nepremičnin, da pri tem seveda ne omenimo zagotavljanja varnosti vseh občanov.

Občinska uprava iz Sovodenj ob Soči posveča veliko pozornost zaščiti ozemlja in svojih občanov. Ravno zaradi tega je ekipi prostovoljcev Civilne zaščite dala na razpolago prostore nekdanje, danes opuščene, vojašnice na Vrhu sv. Mihaela, ki je danes postala njihov sedež. Sestavljajo ga garaža, skladišče za opremo, sejna dvorana in pisarna; v primeru nesreče se zadnja dva prostora spremenita v operativni center.

Enako pomembna je zagotvo tudi vloga deželnega vodstva Civilne zaščite, ki je v zadnjih letih veliko prispevalo, zato da si je ekipa lahko priskrbela vsa potrebna sredstva in opremo za posredovanje v primeru nesreč.

Poleg tega je deželno vodstvo Civilne zaščite uvedlo tudi nov in inovativen izobraževalni projekt "Piano di Formazione e aggiornamento rivolto agli operatori di protezione civile" (prev. Izobraževalni in dopolnilni projekt namenjen operaterjem Civilne zaščite). Na podlagi te pobude lahko operaterji občinske ekipe Civilne zaščite uporabljajo moderna računalniška sredstva, ki omogočajo tako on-line kot tudi skupinsko izobraževanje, na podlagi katerega pridobivajo temeljna strokovna znanja na tem področju.

Zaradi boljše koordinacije dejavnosti ter racionalnejše rabe opreme je bilo leta 2004 ustanovljeno Okrožje "CARSO-ISONZO"/"KRAS-SOČA", ki združuje ekipe Civilne zaščite sosednjih občin Doberdob, Foljan – Sredipolje, Ronke, Zagraj in Špeter ob Soči.

OBČINSKI NAČRT NUJNIH UKREPOV CIVILNE ZAŠČITE

S sklepom občinskega sveta št. 20 z dne 15. maja 2018 je bil odobren Občinski načrt nujnih ukrepov civilne zaščite.

Občinski načrt nujnih ukrepov civilne zaščite je na voljo na spletni strani https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it na povezavi Občina Sovodnje ob Soči.

Z odredbo župana št. 19 z dne 31. maja 2018 je bil ustanovljen Operativni občinski center (O.O.C.)  Civilne zaščite za  izredne primere na območju Občine Sovodnje ob Soči.

Občinska uprava je dne 4. junija 2018 predstavila občanom občinski načrt nujnih ukrepov civilne zaščite. Tukaj lahko naložite popoln načrt.

UPORABNE TELEFONSKE ŠTEVILKE
Operativni štab deželne Civilne zaščite: 800 500 300 (tudi za primere gozdnih požarov)
Gasilci 115
Poveljstvo občinske Redarske službe tel 0481 882001 faks 0481 882447
Občinska enota prostovoljcev Civilne zaščite 3351079168 ali 3351819350

Uporabne povezave:

Civilna zaščita Dežele Furlanije julijske krajine

Civilna zaščita, podatki enote Sovodnje ob Soči

Civilna zaščita, hidrološka postaja Sovodnje ob Soči

Hidrološka postaja Miren

Vremenske napovedi FJK

Občinski načrt varnostnih ukrepov Civilne Zaščite