Občinski odbor

  • PISK Luca - Župan

  • FIGELJ Erik - Podžupan in odbornik s pooblastilom za naslednja področja: kultura, mladinska politika, turizem in čezmejno sodelovanje.

  • PETEJAN Erik -Odbornik s pooblastilom za naslednja področja: finance in hčerinske družbe, gospodarske dejavnosti in delo.

  • FLORENIN Alenka - Odbornica s pooblastilom za naslednja področja: urbanistika, okolje, javna gradbena dela, prometne povezave, izobraževanje in občinska knjižnica.

  • BUTKOVIČ Ljubica - Odbornica s pooblastilom za naslednja področja: socialne zadeve, zdravstvo, šport, civilna zaščita.