Svetniške komisije

Volilna komisija

Člani komisije:

 

Nadomestni člani:

Komisija za ljudske porotnike

Člani komisije:

Komisija za statut

Člani komisije:

Komisija za socialno skrbstvo

Člani komisije:

Komisija za uporabo občinske telovadnice

Člani komisije:

Komisija za obrtništvo

Člani komisije:

Komisija za okolje

Člani komisije:

Komisija za urbanistiko

Člani komisije: