Urad za register prebivalstva, matični in volilni urad

 

Odgovorna za področje: univ. dipl. prav. Veronika SANCIN
e-pošta: segreteria@comune.savognadisonzo.go.it

Upravni svetovalec: univ. dipl. za stike z javnostjo David MUCCI
e-pošta: anagrafe@comune.savognadisonzo.go.it


SLUŽBE, KI JIH URAD OPRAVLJA

  • osebne izkaznice;
  • anagrafska potrdila (družinski list, potrdilo o stalnem bivališču itd.);
  • matična potrdila (rojstvo, poroka, smrt itd.);
  • spremembe stalnega bivališča;
  • nadomestne izjave javnih aktov in overjanje podpisov;
  • volilna izkaznica.


KONTAKT
Telefon: 0481/882001
Faks: 0481/882447
 

DOSTOP DO URADA JE MOŽEN LE PO PREDHODNEM DOGOVORU