Računovodstvo in osebje

 

Odgovorna za področje: rač. Susanna CERNE
e-pošta : ragioneria@comune.savognadisonzo.go.it

Upravno računovodski uslužbenec: univ. dipl. prav. Adam PAHOR
e-pošta : economato@comune.savognadisonzo.go.it


KONTAKT
Telefon: 0481/882001
Faks: 0481/882447

Obisk v pisarni je možen ob predhodni najavi.

ELEKTRONSKA IZDAJA RAČUNOV

Od 31. marca 2015 dalje morajo tudi občine obvezno izdajati račune v elektronski obliki.

Pravila in postopki izdaje, pošiljanja in shranjevanja e-računov so navedeni v ministrskem odloku št. 55 z dne 3. aprila 2013. Skladno s tem morajo račune, izdane po 31. marcu 2015, dobavitelji izdati in poslati izključno s sistemom za izmenjavo elektronskih računov (Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica).

Računov v papirni obliki ni mogoče sprejeti ne uporabiti za poravnavo plačila.

Za izpolnjevanje zakonskih predpisov mora vsaka uprava določiti urad, ki bo zadolžen za sprejem e-računov in ki bo za to imel identifikacijsko kodo (Codice Univoco Ufficio); ta koda je obvezen podatek na e-računu, ki omogoča, da je račun pravilno dostavljen na pristojni urad.

S tem v zvezi obveščamo, da koda "Codice Univoco Ufficio" Občine Sovodnje ob Soči je: UFXN62