PREGLEDNOST IN OCENJEVANJE OSEBJA

 

Vsebine so objavljene v oddelku "Transparentna uprava" v pododdelku kadrovske službe Personale na naslovihDIRIGENTI (za plačo in življenjepis občinskega tajnika) in TASSI DI ASSENZA (za prisotnosti in odsotnosti).

 

STROŠKI ZA REPREZENTANCO

Povezava zadeva 2. člen odloka Ministrstva za notranje zadeve z dne 23. januarja 2012 z naslovom Pošiljanje in objava pregleda.

 

Oddelki v slovenskem jeziku so v pripravi.