Reprezentančni stroški

2. člen odloka Notranjega ministrstva z dne 23. januarja 2012 Posredovanje in objava preglednice

V preglednici so našteti reprezentančni stroški za vsako posamezno poslovanje, mora biti priložena obračunu na podlagi 227. člena zakonodajnega odloka št. 267 z dne 18. avgusta 2000 in jo je treba posredovati pristojni deželni kontrolni sekciji Računskega sodiščai, in sicer v desetih dneh od odobritve obračuna. V istem roku je seznam objavljen tudi na spletni strani ustanove.

Dokument je samo v italijanščini.