Stopnja odsotnosti

V skladu s tem, kar določa 21. člen zakona št. 69/2009 - Predpisi za gospodarski razvoj, poenostavitev, konkurenčnost in na področju civilnih sodnih postopkov - so objavljeni odstotki odsotnosti oziroma prisotnosti osebja, ločeni po uradih.