Kadri

Sporočamo, da ustanova v svojem ustroju osebja nima vodilnih kadrov z izjemo občinskega tajnika.

Izjava o neobstoju zadržkov in zaposlitvenih neskladnosti v skladu z ZU št. 39 z dne 8. aprila 2013