Svetovanja in sodelovanja

Prvi in drugi odstavek 15. člena ZU št. 33 z dne 14. 3. 2013

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov – DPO:
Odv. Fabio BALDUCCI ROMANO

Odvetniška pisarna Odv. Fabio Balducci Romano – 33100 Videm, ulica Savorgnana 20,

tel.  0432.229080

faks 0432.513562

e-pošta fabio.balducci@gmail.com

varna e-pošta (PEC) fabio.balducciromano@avvocatiudine.it

Seznam zunanjih izvedencev in sodelavcev

Leto 2019

Leto 2020