Splošni akti

1. in 2. odstavek 12. člena ZU št. 33 z dne 14. marca 2013 – Obveznost objavljanja splošnih normativnih in upravnih aktov

1. Ob upoštevanju tega, kar predvideva uradni list Republike Italije z zakonom št. 839 z dne 11. decembra 1984 in povezanih izvedbenih predpisov, javne uprave morajo na svojih uradnih spletnih straneh objaviti zakone z ustreznimi povezavami na državne zakonske predpise, objavljene v bazi podatkov «Normattiva», ki urejajo njihovo ustanovitev, organiziranost in dejavnost. Objaviti morajo tudi direktive, okrožnice in programe ter navodila, ki jih izdaja uprava, in vsak akt, ki nasploh vsebuje določila o organizaciji, funkcijah, ciljih, ukrepih ali aktih, v katerih so interpretirani pravni predpisi, ki jih zadevajo oziroma ki navajajo določila za izvajanje le-teh, vključno s kodeksi ravnanja.

2. Glede statutov in predpisov deželnih zakonov, ki urejajo funkcije, organiziranost in dejavnosti v pristojnosti uprave, morajo biti objavljeni podatki uradnih posodobljenih aktov in tekstov.

Statut

Občinski pravilniki

Disciplinski kodeks in kodeks ravnanja

Piani Comunali

Link> Pianificazione del territorio