Varovanje osebnih podatkov

Občina Sovodnje ob Soči zagotavlja, da bo obdelava podatkov, ki bodo posredovani po elektronski pošti, preko elektronskih obrazcev ter tudi z mesta registracije potekala v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, kot to določa Z.Od. 196/2003 "Zakonik s področja varstva osebnih podatkov".

Nosilec obdelave osebnih podatkov je Občina Sovodnje ob Soči.

Odgovornost za obdelavo osebnih podatkov je na strani Odgovornih za posamezna področja pristojnosti na Občini Sovodnje ob Soči.

Za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz 7. in 8. člena Z.Od. 196/2003, se je potrebno obrniti na zgoraj navedene Odgovorne osebe.