Varstvo osebnih podatkov

Uvodna obrazložitev

Infromacije, ki sledijo, na kratko opisujejo načine obdelave osebnih podatkov posameznikov, zbranih med brskanjem po spletu.

V skladu in za namene 13. člena uredbe (EU) 2016/679 Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) vas obveščamo, da Občina Sovodnje ob Soči (v nadaljevanju tudi Občina ali upravljavec osebnih podatkov) obdeluje osebne podatke, ki ste jih posredovali in prosto sporočali, za izvajanje zakonsko predpisanih nalog.

Občina jamči, da se obdelava osebnih podatkov izvaja v skladu s temeljnimi pravicami in svoboščinami ter dostojanstvom posameznika, s posebnim poudarkom na zaupnosti, osebni identiteti in pravici do varstva osebnih podatkov.

Te informacije ne veljajo za druga spletna mesta, strani ali storitve, dostopne prek hipertekstnih povezav, ki so objavljene na tem spletnem mestu in se nanašajo na zunanje vire.

 

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Občina Sovodnje ob Soči v osebi župana.

 

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO)

Odv. Fabio BALDUCCI ROMANO

Odvetniška pisarna “Avv. Fabio Balducci Romano” – 33100 Videm, ulica Savorgnana 20,

Tel. 0432.229080

Faks 0432.513562

E-pošta: fabio.balducci@gmail.com

Varna e-pošta (PEC): fabio.balducciromano@avvocatiudine.it

 

Pravna podlaga obdelave

Osebne podatke, ki si pridobljeni med brskanjem in uporabo tega spletnega mesta, obdeluje Občina za izvajanje svojih nalog v javnem interesu in zakonsko predvidenih pooblastil, npr. upravne naloge, ki zadevajo prebivalstvo in občinsko območje, zlasti na področju storitev za posameznika in skupnost ter prostorskega in gospodarsko-razvojnega načrtovanja, v skladu s 13. členom ter nadaljnimi spremembami in dopolnitvami zakonske uredbe št. 267/2000 (Enotno besedilo o lokalnih upravah).

 

Vrste obdelanih podatkov in nameni obdelave

A) Navigacijski podatki

Z brskanjem po spletnem mestu in ob normalnem delovanju, sistem pridobi nekatere osebne podatke. Ti podatki vključujejo naslove IP ali imena domen uporabljenih računalnikov (ali drugih sistemov), naslove URI/URL (enotni identifikator vira/lokatorja) zahtevanih virov, čas zahteve, metodo, uporabljeno za predložitev zahteve strežniku, velikost datoteke, pridobljen odgovor, številčno kodo, ki označuje stanje odziva streznika (uspešen, napaka itd.) in druge parametre, ki se nanašajo na operacijski sistem in računalniško okolje.

Podatki, ki so potrebni za brskanje po spletnem mestu, se obdelujejo z namenom zagotavljanja storitev, ki so tam dostopne.

Navigacijski podatki se obdelujejo tudi za namene pridobivanja statističnih podatkov o uporabi storitev in preverjanja pravilnega delovanja ponujenih storitev.

B) Podatki, ki jih posameznik posreduje prostovoljno

Neobvezno, izrecno in prostovoljno pošiljanje sporočil na kontaktne naslove Občine ter sestavljanje in posredovanje obrazcev na spletnem mestu vključuje pridobivanje kontaktnih podatkov pošiljatelja, ki so potrebni za odgovor in vseh osebnih podatkov, ki so navedeni v sporočilu. Ti podatki se obdelujejo izključno za odgovor na prošnje, zahtevke in postavljena vprašanja.

Posebne informacije so objavljene na spletnih straneh posameznih služb, ki nudijo specifične storitve.

C) Piškotki

Piškotki so majhne datoteke, ki jih spletni strežnik pošlje v brskalnih uporabnika in jih ta shrani na uporabnikovi napravi/računalniku. Pri nadaljnjih obiskih spletnega mesta, spletni strežnik dostopa za različne namene do teh datotek, ki so že shranjene v uporabnikovi napravi.

Piškotni se ne uporabljajo za profiliranje uporabnikov in za druge metode sledenja.

Sejni piškotki se uporabljajo izključno za varno in učinkovito brskanje po spletnih mestih. Shranjevanje sejnih piškotkov v brskalnikih nadzira uporabnik.

Dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki izhajajo iz uporabe piškotkov, so dostopne v pravnem obvestilu, ki je podano v skladu s 122. členom zakonika o varstvu osebnih podatkov in odločbe št. 229/2014 varuha osebnih podatkov.

 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki vaših osebnih podatkov so:

-osebje in sodelavci Občine, ki so izrecno imenovani in pooblaščeni ter so jim bila posredovana ustrezna navodila. Pooblaščene osebe imajo različne stopnje dostopa, ki so odvisne od njihovih zadolžitev;

-pooblaščene osebe, ki so zadolžene za upravljanje in vzdrževanje spletnega mesta.

Zbrani podatki se ne smejo razkriti - razen če ni to predpisano za ipolnjevanje zakonskih norm - in se ne smejo prenesti izven Evropske unije.

 

Pravice posameznika

Posameznik lahko v skladu z veljavnimi predpisi:

-uveljavi pravico dostopa do lastnih osebnih podatkov in vseh informacij, ki se nanašajo nanj; zahteva popravek netočnih podatkov ali dopolnitev nepopolnih; zahteva izbris lastnih osebnih podatkov (ob nastopu enega od pogojev iz prvega odstavka 17. člena GDPR-ja in v skladu z izjemami iz tretjega odstavka istega člena, na primer, če so podatki nezakonito obdelani); zahteva omejitev obdelave lastnih osebnih podatkov (v slučaju ene od možnosti, navedenih v prvem odstavku 18. člena GDPR-ja, ko so na primer osebni podatki nezakonito obdelani);

-kadar koli ugovarja obdelavi lastnih osebnih podatkov, če se nahaja v posebnih okoliščinah. Zahtevo lahko naslovi upravljavcu podatkov tudi preko pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO) na zgoraj navedene naslove;

-vloži pritožbo nadzornemu organu (varuhu osebnih podatkov – www.garanteprivacy.it) ali sodnim organom, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov, ki se izvaja na tem spletnem mestu, krši določbe GDPR-ja.

 

Posledice neposredovanja osebnih podatkov

Neposredovanje osebnih podatkov, ki se zahtevajo za izpolnitev pravne obveznosti ali naloge v javnem interesu, preprečuje zagotavljanje zahtevanih spletnih storitev.

 

Avtomatizirana obdelava in profiliranje

Vaši osebni podatki niso predmet avtomatiziranega postopka odločanja ali profiliranja.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV