Pravna Obvestila

Pravna veljavnost vsebin, objavljenih na spletnih straneh

Vsebine in dokumenti, ki jih je možno prenesti iz spletnega mesta, nimajo pravne veljavnosti. Za dokumente s pravno veljavnostjo se štejejo uradno priznani dokumenti, ki so na vpogled na sedežu občine ali so objavljeni v tiskani obliki v Uradnem listu Dežele. Slednji se tudi upoštevajo v primerih neskladja med njimi in dokumenti, prenesenimi iz spleta.


Avtorske pravice

Besedila, zvoki, fotografije, filmski posnetki, grafično oblikovanje in programska oprema, ki se nahajajo na tem spletnem mestu, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah, zakonom o zaščiti patentov in zakonom o zaščiti intelektualne lastnine. Blagovne znamke in podjetja, omenjena na tem spletnem mestu, pripadajo lastnikom oziroma imetnikom in so zaščiteni kot patenti/avtorske pravice s strani pristojnih. Njihov prenos ali uporaba je možna le za lastne potrebe in ne v komercialne namene. Nobene izmed vsebin, bodisi  delno ali v celoti, ni dovoljeno reproducirati, spreminjati ali preprodajati z namenom ustvarjanja dobička.


Odgovornost

Občina Sovodnje ob Soči ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ob neposrednem ali posrednem dostopanju do njenih spletnih strani, kot tudi ob uporabi interaktivnih orodij, ob nezmožnosti dostopanja do njenih spletnih strani ali zaradi uporabe informacij, ki so zajete na njenih spletnih straneh. Občina si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega sporočila spreminja vsebine in pravna obvestila na teh spletnih straneh.


Sporočanje napak

Ob morebitni ugotovitvi napak, netočnosti ali motenega delovanja uporabnike naprošamo, da le-te sporočijo na elektronski naslov: tecnico1@com-savogna-di-isonzo.regione.fvg.it Napake bomo poskušali odpraviti v najkrajšem možnem času.


Dostop do spletnih povezav

Občina Sovodnje ob Soči ne odgovarja za škodo, ki bi nastala obiskovalcem spletnih strani s sledenjem spletnim povezavam, do katerih je možno dostopati preko spletnih strani občine. Občina prav tako ne odgovarja za informacije, ki jih uporabnik pridobi na spletnih povezavah, do katerih ima dostop preko spletnih strani občine. Za celovitost in točnost takšnih informacij odgovarjajo subjekti, ki upravljajo z omenjenimi spletnimi stranmi in tudi določajo pogoje, ki veljajo na njihovih spletnih straneh.


Prenos vsebin (download)

Vsebine, izdelki, programi in postopki, ki jih je možno prenesti iz teh spletnih strani, kot so na primer tehnična dokumentacija, poslovno-trgovinska dokumentacija, programska oprema, itd. so na voljo za prenos v neomejeni in brezplačni obliki, pod pogoji, ki jih določa upravljavec teh spletnih strani, razen, če ni določeno drugače. Občina Sovodnje ob Soči ne odgovarja za vsebino prenesene dokumentacije, za značilnosti prenesenih izdelkov ali delovanje naloženih programov. Vsebine, izdelki, programi in postopki, ki jih je možno prenesti s teh spletnih strani, so lahko zaščiteni s strani lastnikov z zakonom o avtorskih pravicah ali pravico do uporabe/razmnoževanja. Občina opozarja, da je potrebno pred uporabo preveriti pogoje in pravico do uporabe takšnih vsebin, pri čemer občina v zvezi s tem ne prevzema odgovornosti.  


Računalniški virusi

Občina Sovodnje ob Soči ne zagotavlja, da na spletnih straneh niso prisotne napake ali računalniški virusi. Občina, njeni dobavitelji in sodelavci ne odgovarjajo za škodo, ki bi utegnila nastati obiskovalcem teh spletnih strani zaradi tovrstnih uničujočih elementov.