Pobratenja

Sovodenjska občina je pobratena z Občino Škofja Loka na Gorenjskem v Sloveniji. Pobratenje s Škofjo Loko je bilo sklenjeno leta 1978.