Poročilo od koncu mandata 2019

Poslano na Računsko sodišče v skladu s 4. členom ZU 149/2011 in kasnejših sprememb in dopolnitev dne 04.04.2019 (dopis št. 1892/2019)

Poročilo ob začetku mandata 2014

V skladu s 4. členom ZU 149/2011 in kasnejših sprememb in dopolnitev