SEZNAM ODPRTIH GRADBIŠČ NA OBČINSKEM OZEMLJU

GRADBIŠČE OMEJITVE VRSTA DEL IZVAJALEC DEL ZAČETEK DEL PREDVIDEN ZAKLJUČEK DEL KORISTNE POVEZAVE