ELEKTRONSKA OSEBNA IZKAZNICA

SPLOŠNE INFORMACIJE

Nova elektronska osebna izkaznica je identifikacijski dokument, ki omogoča, da njen imetnik z gotovostjo dokaže svojo istovetnost tako na državnem ozemlju kot v tujini.

Je potovalni dokument za vse države članice Evropske unije in za države, v katere  lahko potujete brez potnega lista.  

Elektronska osebna izkaznica se izda vsem občanom; občanom, ki so vpisani v register italijanskih državljanov s stalnim prebivališčem v tujini (A.I.R.E.) pa se še naprej izda osebna izkaznica v papirnati obliki.

Za novo osebno izkaznico lahko zaprosite  šest mesecev pred datumom poteka veljavnosti  osebnega dokumenta.

Obnova osebne izkaznice ni potrebna v primeru spremembe naslova znotraj občine ali stalnega prebivališča.

Osebne izkaznice v papirnati obliki so veljavne do datuma poteka veljavnosti.

Postopek izdaje elektronske osebne izkaznice predvideva tudi možnost , da se opredelite za  darovalca organov in/ali tkiv.

Več o tem na www.trapianti.salute.gov.it,  www.aido.it.

 

IZDAJA OSEBNE IZKAZNICE

Elektronska osebna izkaznica se izda samo občanom s stalnim prebivališčem v Občini Sovodnje ob Soči, izključno v naslednjih primerih:

- prva izdaja elektronske osebne izkaznice,

- potekla veljavnost osebne izkaznice (ali v obdobju 180 dni pred potekom veljavnosti),

- izguba ali kraja osebne izkaznice.

 


VELJAVNOST OSEBNE IZKAZNICE

Osebne izkaznice imajo različno dobo veljavnosti glede na starost imetnika:

3 leta, če je otrok mlajši od 3 let

5 let, če  je otrok star od 3 do 18 let,

10 let, če je državljan starejši od 18 let.

 

PRIDOBITEV OSEBNE IZKAZNICE

Vlogo za elektronsko osebno izkaznico lahko vložite na Občini, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče. Lahko pokličete na telefonsko številko 0481 882001, od ponedeljka do petka, med 8.30 in 12.30, ob ponedeljkih in sredah tudi v popoldanskih urah, od 15. do 17. ure, in si rezervirate termin. Elektronsko izkaznico izda inštitut Poligrafico Zecca dello Stato v roku 6 delovni dni  in jo zatem pošlje na Občino ali na naslov, ki ga je navedel vlagatelj.  

Občan, ki se zaradi zdravstvenih razlogov ne more osebno zglasiti na Občini, lahko zaprosi za obisk na domu.   Za nadaljnje informacije in rezervacijo termina lahko pokličete na Urad za register prebivalstva.

 

POTREBNI DOKUMENTI

Za izdajo osebne izkaznice je potrebno predložiti:

- staro osebno izkaznico (pred potekom veljavnosti, po  poteku veljavnosti  ali obrabljeno izkaznico);

- v primeru kraje ali izgube osebne izkaznice, prijavo izgube ali kraje osebne izkaznice pri  pristojnem organu (na policijski ali karabinjerski postaji);

- papirnato fotografijo, ki mora biti v enakem formatu kot fotografije za potni list (širina 35 mm, višina 45 mm);  

 - deželno kartico zdravstvenih storitev (zdravstveno izkaznico), na kateri je navedena davčna številka;

 - 22,21 € v gotovini;

- državljani držav nečlanic Skupnosti morajo predložiti  tudi original dovoljenja za prebivanje ali kopijo skupaj s potrdilom o prejemu zahtevka;

- mladoletno osebo morajo pospremiti starši in predložiti veljaven osebni dokument. Če je eden od staršev odsoten, je potrebno priložiti njegovo podpisano izjavo o soglasju in fotokopijo osebnega dokumenta.

OPOZORILO: Za mladoletne osebe je potrebno soglasje obeh staršev. Za izdajo elektronske osebne izkaznice je obvezna prisotnost mladoletnika.

Občani, ki se zaradi  zdravstvenih razlogov ne morejo zglasiti na Občini, lahko pooblastijo drugo osebo. Pooblaščena oseba mora s seboj prinesti pooblastilo in zdravniško potrdilo o nezmožnosti premikanja.

 

PREDLOŽITEV VLOGE ZA IZDAJO OSEBNE IZKAZNICE

Izpolnjevanje vloge za izdajo izkaznice traja predvidoma 30 minut.

 

STROŠKI

Stroški izdaje elektronske osebne izkaznice znašajo  22,21€; potrebno jih je poravnati v gotovini ob predložitvi vloge.

 

INFORMACIJE

Za nadaljnje informacije se lahko obrnete na Demografski urad ali pokličete na telefonsko številko 0481 882001, od ponedeljka do petka, med 8.30 in 12.30, ob ponedeljkih in sredah tudi v popoldanskih urah, od 15. do 17. ure, ali pošljete sporočilo na naslov elektronske pošte anagrafe@comune.savognadisonzo.go.it.