Overitev podpisov

Overitev podpisov je dejanje, s katerim pooblaščeni uradnik potrdi, da je bila listina ali dokument podpisan v njegovi prisotnosti po predhodnem preverjanju istovetnosti podpisnika z veljavnim osebnim dokumentom.
Pristojnost overitve ni splošna pri vseh oblikah ali vrstah akta, temveč je omejena le na listine, ki jih izrecno določa enotno besedilo, zlasti na zahtevke in nadomestne dokazilne izjave.
Z UPR 455/2000 so bile zmanjšane obveznosti potrjevanja pristnosti podpisov, saj je bilo predvideno, da:
 je mogoče podpisati listino pred uradnikom, zadolženim za prevzem dokumentacije;
 se lahko zahtevek ali izjava pošlje po pošti z neoverjeno kopijo veljavnega osebnega dokumenta.

Overitev podpisa je izključena pri podpisih na nadomestnih izjavah potrdil, na zahtevkih za udeležbo na javnih natečajih ali selekcijah za katero koli vrsto zaposlitve v javni upravi, za pridobitev dovoljenj, kvalifikacij ali potrdil o izobrazbi.

Podpisov ni treba overjati na izjavah, namenjenih organom javne uprave ali upraviteljem javnih služb, če so podpisane v prisotnosti pristojnih uradnikov oziroma če je priložena neoverjena fotokopija osebnega dokumenta podpisnika (razen če je namen izjave pridobitev ekonomske koristi za tretje osebe; v tem primeru je overitev podpisa nujna).

POGOJI
Polna opravilna sposobnost (v primeru mladoletne ali opravilno nesposobne osebe izjavo poda eden od staršev ali skrbnik)

STROŠKI
Občinska tarifa je odvisna od rabe (0,26 EUR za nekolkovani dokument ali 0,52 EUR za kolkovani dokument); potreben je tudi kolek v vrednosti 16,00 EUR razen v primerih oprostitve, predvidenih z zakonom.

POTREBNI DOKUMENTI 
Veljaven osebni dokument (ali dve polnoletni priči z veljavnimi dokumenti)

SKRAJNI ROKI ZA ZAKLJUČEK POSTOPKA
Takojšnja izdaja

ZAKONSKI PREDPISI
UPR 445/2000
 

Overitev fotografij

Pri overitvi fotografij gre za identifikacijo osebe na sliki z vpisom osebnih podatkov.  S tem postopkom se fotografijo poveže z osebnimi podatki določene osebe.
Potrdilo izda javni uslužbenec, običajno je overitev fotografije namenjena javnim upravam in upraviteljem javnih služb.
Overitev je potrebna za izdajo potnega lista, vozniškega dovoljenja dovoljenja za ribolov in lov, dovoljenja za strelno orožje, navtičnega dovoljenja, letalskega dovoljenja, mednarodnega vozniškega dovoljenja.

POGOJI
Polna opravilna sposobnost (v primeru mladoletne ali opravilno nesposobne osebe izjavo poda eden od staršev ali skrbnik)

STROŠKI 
0,26 EUR

POTREBNI DOKUMENTI
Novejša fotografija za dokumente, na kateri oseba ne sme nositi pokrivala, in veljaven osebni dokument

ROKI ZA IZDAJO DOKUMENTOV
Takojšnja izdaja

ZAKONSKI PREDPISI
UPR 445/2000
 

Overitev fotokopij

Overitev kopije listin in dokumentov vključuje potrditev skladnosti kopije z njenim izvirnikom, ki ga opravi javni uslužbenec (javni uslužbenec, ki je izdal izvirnik, javni uslužbenec, pristojen za sprejem dokumentacije, notar, sodni tajnik, občinski sekretar, uradnik, ki ga imenuje župan) ob predložitvi izvirnika.
Kopijo je mogoče dobiti samo iz originalnih dokumentov, verodostojnih kopij pa ni mogoče izdelati iz neoriginalnih dokumentov.
Potrdilo o skladnosti izvirnika na koncu kopije napiše pooblaščeni javni uslužbenec, ki posreduje podatke razstavljavca in načine njegove identifikacije.

POGOJI
Polna opravilna sposobnost (v primeru mladoletne ali opravilno nesposobne osebe izjavo poda eden od staršev ali skrbnik)

STROŠKI
Občinska tarifa je odvisna od rabe (0,26 EUR za nekolkovani dokument ali 0,52 EUR za kolkovani dokument); potreben je tudi kolek v vrednosti 16,00 EUR razen v primerih oprostitve, predvidenih z zakonom

POTREBNI DOKUMENTI
Original in fotokopija dokumenta skupaj z osebnim dokumentom

SKRAJNI ROKI ZA ZAKLJUČEK POSTOPKA
Takojšnja izdaja

ZAKONSKI PREDPISI
UPR 445/2000