Gre za sredstvo v podporo družinam, ki ga izdaja Občina družinam z vsaj enim vzdrževanim otrokom in vsaj enim staršem, ki ima stalno prebivališče vsaj 24 mesecev na deželnem ozemlju.
Pravico do družinske kartice imajo družine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- vsaj en vzdrževani otrok v družini, t.j. vzdrževan v davčne namene. Otroci so vzdrževani v davčne namene, če so v predhodnem letu imeli prihodke, ki prispevajo k tvorjenju skupnega dohodka (pred odbitkom finančnih obremenitev), v višini do 4.000 EUR, če so mlajši od štiriindvajsetega leta starosti, oziroma 2.840,51 EUR, če so starejši od štiriindvajsetega leta starosti. 
družina mora imeti veljavni redni kazalnik ISEE, ki ne presega 30.000 EUR;
vsaj eden od staršev mora imeti stalno prebivališče na deželnem ozemlju vsaj 24 mesecev.
Glede na število vzdrževanih otrok pripada družina določeni skupini obsega pomoči (nizka za družine z enim otrokom, srednja za družine z dvema otrokoma, visoka za družine s tremi ali več otroki).
Glede na pripadnost skupini je določena višina olajšave: več je otrok, večja je pomoč.
Kartica je veljavna 12 mesecev od izdaje, nato je potrebno podaljšati veljavnost. Za podaljšanje veljavnosti je potreben nov kazalnik ISEE, ki ga je treba sporočiti občini.
Vlogo za družinsko kartico je mogoče predložiti občini stalnega prebivališča kadar koli med letom.
Vlogo lahko predloži:
- eden od staršev;
- ločen ali razvezan roditelj, ki redno skrbi za vzdrževanega otroka in sobiva na istem naslovu;
- eden od krušnih staršev ali rejnikov, od začetka rejništva pred posvojitvijo;
- samska oseba ali eden od zakoncev rejniških družin v skladu z zakonom št. 184 z dne 4. 5. 1983 (Pravica otroka do družine).
Kdor vloži zahtevek, mora v trenutku vložitve imeti stalno prebivališče v Furlaniji - Julijski krajini.
Družinsko kartico je mogoče pridobiti tudi prek računalniškega sistema Istanze OnLine, na povezavi, ki je na voljo na spletni strani Dežele FJK:
loginfvg.regione.fvg.it/loginfvg/spid/index.jsp

 

Od 28. februarja 2021 je za postopek na Istanze OnLine potrebna prijava preko enega od naslednjih načinov:
SPID - Javni sistem digitalne identitete
CRS - Deželna kartica zdravstvenih storitev
CIE - Elektronska osebna izkaznica (kmalu na voljo)
Dostop na sistem Istanze Online z deželno kartico prek “loginFVG standard” (preverjanje identitete z uporabniškim imenom in geslom) je dovoljen do 30. septembra 2021. Od takrat bo dostop z deželno kartico mogoč le z napredno prijavo “loginFVG avanzato” (preverjanje identitete s čitalnikom pametnih kartic), s sistemom digitalne identitete ali z elektronsko osebno izkaznico.
Dodatne informacije so na voljo v ustreznem razdelku na spletni strani Dežele FJK
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA1/