ŠOLSKA MENZA

Sporočamo vam, da bo šolska menza v OŠ Butkovič – Domen v Sovodnjah ob Soči začela delovati 3. oktobra 2022. Starši lahko svoje otroke prijavijo na šolsko prehrano v dneh podaljšanega bivanja ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih,

Vloge sprejemamo na: segretario@comune.savognadisonzo.go.it​​​​​​

t3://file?uid=543144 obrazec vpis 2022-2023

t3://file?uid=543146 obrazec dieta

t3://file?uid=543151 jedilnik 

Kuponi za nabavo učbenikov

Kuponi za nabavo učbenikov so namenjeni nabavi učbenikov za učenke in učence, ki obiskujejo osnovno šolo.  Kupone za dobavo učbenikov  tiska občina. Razlikujejo se na naslednji način: 
kupone za učenke in učence, ki obiskujejo osnovni šoli v Sovodnjah ob Soči (O.Š. P.Butkovič-Domen) in na Vrhu (O.Š.Vrh) posreduje občina Večstopenjski šoli, ki jih nato razdeli družinam. Beli kuponi z vnaprej natisnjenim naslovom Občine so namenjene učencem s stalnim prebivališčem v Občini; zeleni kuponi brez vnaprej natisnjenega naslova pa so namenjeni otrokom s stalnim prebivališčem izven občine.  
(Bele) kupone, ki so namenjeni učenkam in učencem s stalnim prebivališčem v občini Sovodnje ob Soči in obiskujejo šole izven občine Sovodnje ob Soči, je mogoče dobiti v tajništvu in uradu za splošne zadeve po predhodnem telefonskem dogovoru na telefonski številki 0481 882001 int. 1 ali po elektronski pošti  (segretario@comune.savognadisonzo.go.it).
Za prevzem knjig je kupon nujno potreben: knjigarna namreč lahko izroči učbenike le, če v zameno istočasno prejme kupon za dobavo učbenikov. 
Knjigarnarji bodo nato izdali račun Občini Sovodnje ob Soči le za učbenike, ki so jih izročili v zameno za kupone z naslovom (ker se nanašajo na učence s stalnim prebivališčem v sovodenjski občini); za knjige, ki so jih dvignili učenci s stalnim prebivališčem v drugih občinah (kuponi brez vnaprej natisnjenega naslova) pa bodo računi izdani občinam, v katerih imajo ti učenci stalno prebivališče, saj so le-te prisojne za njihov strošek.
Učenci imajo pravico dobiti učbenike brezplačno, vendar le enkrat v vsakem šolskem letu: če se preselijo na drugo šolo, če izgubijo knjige ali v drugih podobnih primerih, morajo družine v celoti kriti strošek za nakup novih učbenikov.
Nimajo pravice do brezplačnih učbenikov učenci, ki prebivajo zunaj italijanskega državnega ozemlja (npr. otroci, ki živijo na drugi strani meje in obiskujejo šole v Italiji), kot je to pojasnila pristojna Deželna direkcija za Furlanijo - Julijsko krajino.
Družine morajo pravočasno sporočiti morebitne spremembe stalnega prebivališča, ki bi se pojavile med šolskim letom.

ŠOLSKI PREVOZ

Občina Sovodnje ob Soči zagotavlja šolski prevoz z lastnim prevoznim sredstvom in lastnim osebjem za otroke, ki obiskujejo:
- vrtec v Sovodnjah ob Soči
- vrtec v Rupi
- osnovno šolo v Sovodnjah ob Soči
- osnovno šolo na Vrhu
- osnovno šolo v ulici Zara v Gorici 
Pred začetkom vsakega šolskega leta pripravi Občina letni načrt šolskega prevoza na podlagi števila prijav in na podlagi kraja, kjer bivajo upravičenci  
Prijave potekajo v poletnih mesecih. 
Prošnje za prevoz s šolskim avtobusom za leto 2022/2023 lahko starši vložijo od 20. 7. 2022 do 19. 8. 2022.
Izpolnjeno in podpisano prošnjo izročijo starši v vložišču(po predhodnem dogovoru) ali po certificirani elektronski pošti (PEC) na naslov: comune.savognadisonzo@certgov.fvg.it ali po elektronski pošti na naslov: segretario@comune.savognadisonzo.go.it, s kopijo osebnega dokumenta vlagatelja prošnje.
Več informacij v Pravilniku o urejanju šolskega prevoza.

ŠOLSKI AVTOBUS URNIK- 2022/2023

t3://file?uid=543142