Pokopališke storitve

Vsako leto občinski odbor določi tarife za pokopališke storitve.

Občinske pokopališke storitve bo za triletje 2019-2022 opravljalo podjetje CNS Consorzio nazionale servizi.
 

Koncesije za uporabo grobnih prostorov

Občina izdaja koncesije za obdobje 30 let za uporabo enojnih in dvojnih grobnih prostorov na pokopališčih v Sovodnjah ob Soči, Gabrjah, Rupi, Peči in Vrhu.
Občinski odbor letno določi zneske dajatve za uporabo grobnih prostorov.
Vlogo je treba oddati v vložišči občine Sovodnje ob Soči po predhodnem dogovoru.
K vlogi priložimo 2 koleka v vrednosti 16,00 EUR: enega nalepimo na obrazec vloge, drugega na najemno pogodbo.
Po oddaji vloge in preveritvi razpoložljivosti grobnih prostorov bodo v uradu izdali pismo, ki vsebuje informacije o lokaciji grobnega prostora na pokopališču in navodila za plačilo grobnine.
Po plačilu grobnine se bosta vlagatelj in odgovorna oseba oddelka za splošne zadeve lahko dogovorila o datumu podpisa koncesijske pogodbe.