Deželni zakon 20/2012 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami 26. člena določa, da morajo prebivalci na občini stalnega prebivališča vpisati lastnega psa v deželno podatkovno zbirko hišnih živali, v nasprotnem primeru je predvidena denarna kazen (od 100 do 600 evrov).
 
REGISTRACIJA SE OPRAVI PRI VETERINARJU, KI PSA OZNAČI Z MIKROČIPOM  (Obrazec 1), 
- najpozneje do dopolnjenega drugega meseca (60 dni) starosti živali, za kar poskrbi imetnik psa in/ali matere samice,
 - v roku desetih dni od nakupa ali začetka posedovanja živali, ki še niso registrirane v DPB (deželni register hišnih živali) ali ki izvirajo iz tujine. V vsakem primeru je obvezen vpis pred predajo živali.
LASTNIK ALI IMETNIK JE DOLŽAN OBČINI STALNEGA PREBIVALIŠČA PRIJAVITI naslednje, v nasprotnem primeru je predvidena denarna kazen od 100 do 600 evrov: (Obrazec 2):
nenamerno izgubo psa V ROKU 5 DNI,
- odvzem psa s priloženo kopijo prijave sodni oblasti V ROKU 10 DNI,
- predajo psa z istočasno navedbo podatkov in naslova novega lastnika V ROKU 10 DNI,
- spremembo stalnega prebivališča imetnika psa, če izvira iz občine, ki se nahaja izven Furlanije – Julijske krajine, V ROKU 30 DNI (za spremembo bivališča znotraj dežele FJK sistem sam zazna spremembe, ki so bile vnesene ob vpisu v register prebivalstva),
- smrt psa s potrdilom veterinarja, javne službe ali zasebnika, ki je skrbel za umirajočo žival, razen če je pooblaščeni veterinar, ki opravlja samostojno poklicno dejavnost, že sam registriral smrt živali po elektronski poti, V ROKU 30 DNI,
- obvestilo v skladu z drugim odstavkom 5. člena D. Z. 20/2012, če imetnik zaradi resnih in utemeljenih razlogov ne more več skrbeti za psa, V ROKU 10 DNI.