Invalidi z oslabljeno ali znatno zmanjšano gibalno sposobnostjo ali slepe osebe lahko zahtevajo izdajo posebne invalidske karte za dovoljenje za tranzit in parkiranje vozil, kot je določeno v Cestno-prometnem zakoniku.

POGOJI
stalno bivališče v občini Sovodnje ob Soči
občutno zmanjšana gibalna sposobnost, na podlagi dokumentacije pristojnega urada Javnega podjetja za zdravstvene storitve

PREDLOŽITEV VLOGE
Vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:
- zdravniško spričevalo , ki ga je izdal pristojen urad Javnega podjetja za zdravstvene storitve oziroma kopijo zapisnika zdravstvene komisije v skladu z 20. člen UZM št. 78 z dne 1. 7. 2009, potrjenim in spremenjen z zakonom št. 102 z dne 3. 8. 2009, ki izrecno navaja obstoj pogojev za izdajo invalidske karte.
- kopija veljavnega osebnega dokumenta lastnika invalidske karte ali kopija veljavnega osebnega dokumenta pooblaščenca
- novejša fotografija imetnika invalidske karte, v velikosti, ki je predvidena za potni list.

- le za ZAČASNO parkirno karto: kolek v vrednosti 16,00 EUR.

OBDOBJE VELJAVNOSTI PARKIRNE KARTE
5 let
Za OSEBE, ki so invalidi le ZA DOLOČEN ČAS zaradi nesreč ali drugih patoloških razlogov, se lahko dovoljenje izda za določen čas (z enakim postopkom kot za parkirne karte, ki so veljavne 5 let).
Za PODALJŠANJE parkirne karte za invalide, poleg izpolnjene vloge, priloženih fotografij in kopije osebnega dokumenta ni treba predložiti novega spričevala Zdravstvenega podjetja, ampak le potrdilo zdravnika, ki dokazuje, da se zdravstveno stanje vlagatelja ni spremenilo.


ZAKONSKI PREDPISI
381. člen UPR št. 495 z dne 16. 12. 1992 (naknadno spremenjen z UPR št. 151 z dne 30. 7. 2012)